משורות יש 6 מוצרים

משורות
 • משורה פ.פ מכויילת
  זמין
  משורה PP כיול חרוט

  Graduated cylinder (Tall shape, transparent, made of Polypropylene (PP

  Graduated cylinder (Tall shape, transparent, made of Polypropylene (PP

  Graduated cylinder (Tall shape, transparent, made of Polypropylene (PP

 • משורה פ.פ כיול כחול
  זמין
  משורה PP כיול כחול

  Graduated cylinder (Tall shape, transparent, with blue graduation, made of Polypropylene (PP

  Graduated cylinder (Tall shape, transparent, with blue graduation, made of...

  Graduated cylinder (Tall shape, transparent, with blue graduation, made of Polypropylene (PP

 • משורה פ.פ מכויילת נמוכה
  זמין
  משורה PP מכויילת נמוכה

  Graduated cylinder (Low shape, transparent, made of Polypropylene (PP

  Graduated cylinder (Low shape, transparent, made of Polypropylene (PP

  Graduated cylinder (Low shape, transparent, made of Polypropylene (PP

 • משורה PMP מכויילת
  זמין
  משורה PMP מכויילת

  Graduated cylinder (Tall shape, crystal clear, made of Polymethylpentene (PMP

  Graduated cylinder (Tall shape, crystal clear, made of Polymethylpentene (PMP

  Graduated cylinder (Tall shape, crystal clear, made of Polymethylpentene (PMP

 • משורה PMP כיול כחול
  זמין
  משורה PMP כיול כחול

  Graduated cylinder (Tall shape, crystal clear with blue graduation, made of Polymethylpentene (PMP

  Graduated cylinder (Tall shape, crystal clear with blue graduation, made of...

  Graduated cylinder (Tall shape, crystal clear with blue graduation, made of Polymethylpentene (PMP

 • משורה PMP נמוכה מכויילת
  זמין
  משורה PMP מכויילת נמוכה

  Graduated cylinder (Low shape, crystal clear, made of Polymethylpentene (PMP

  Graduated cylinder (Low shape, crystal clear, made of Polymethylpentene (PMP

  Graduated cylinder (Low shape, crystal clear, made of Polymethylpentene (PMP