קולבות יש 16 מוצרים

קולבות
 • קולבה 2 צווארים בזוית
  זמין
  קולבה 2 צווארים בזוית

  Round bottom flasks, 2 necks with side neck at an angle of 20° (7° or 15° on request), acc. to DIN 12394, made of borosilicate glass

  Round bottom flasks, 2 necks with side neck at an angle of 20° (7° or 15° on request),...

  Round bottom flasks, 2 necks with side neck at an angle of 20° (7° or 15° on request), acc. to DIN 12394, made of borosilicate glass

 • קולבה 3 צווארים בזוית
  זמין
  קולבה 3 צווארים בזוית

  Round bottom flasks with 2 side necks at an angle of 20° (7° or 15° on request), acc. to DIN 12394, made of borosilicate glass

  Round bottom flasks with 2 side necks at an angle of 20° (7° or 15° on request), acc....

  Round bottom flasks with 2 side necks at an angle of 20° (7° or 15° on request), acc. to DIN 12394, made of borosilicate glass

 • קולבה 4 צווארים בזוית
  זמין
  קולבה 4 צווארים בזוית

  Flasks, 4 necks, with 3 angled necks made of borosilicate glass, acc. to DIN 12392

  Flasks, 4 necks, with 3 angled necks made of borosilicate glass, acc. to DIN 12392

  Flasks, 4 necks, with 3 angled necks made of borosilicate glass, acc. to DIN 12392

 • קולבה 2 צווארים מקבילים
  זמין
  קולבה 2 צווארים מקבילים

  Round bottom flasks with side neck, parallel, acc. to DIN 12394, made of borosilicate glass

  Round bottom flasks with side neck, parallel, acc. to DIN 12394, made of borosilicate...

  Round bottom flasks with side neck, parallel, acc. to DIN 12394, made of borosilicate glass

 • קולבה 3 צוארים
  זמין
  קולבה 3 צווארים מקבילים

  Round bottom flasks with 2 side necks, parallel, acc. to DIN 12394, made of borosilicate glass

  Round bottom flasks with 2 side necks, parallel, acc. to DIN 12394, made of...

  Round bottom flasks with 2 side necks, parallel, acc. to DIN 12394, made of borosilicate glass

 • קולבה 4 צווארים מקבילים
  זמין
  קולבה 4 צווארים מקבילים

  Flasks, 4 necks, with 3 necks parallel made of borosilicate glass, acc. to DIN 12293

  Flasks, 4 necks, with 3 necks parallel made of borosilicate glass, acc. to DIN 12293

  Flasks, 4 necks, with 3 necks parallel made of borosilicate glass, acc. to DIN 12293

 • קולבה אביק עם לטש
  זמין
  קולבה עם לטש

  Flasks, round bottom, center neck made of borosilicate glass, acc. to DIN 12348

  Flasks, round bottom, center neck made of borosilicate glass, acc. to DIN 12348

  Flasks, round bottom, center neck made of borosilicate glass, acc. to DIN 12348

 • קולבה עם לטש חומה
  זמין
  קולבה חומה עם לטש

  Flasks, round bottom, center neck made of amber borosilicate glass, acc. to DIN 12348

  Flasks, round bottom, center neck made of amber borosilicate glass, acc. to DIN 12348

  Flasks, round bottom, center neck made of amber borosilicate glass, acc. to DIN 12348

 • קולבה לאוופורטור אגסית - שקוף/חום
  זמין
  קולבה לאוופורטור אגסית - שקוף/חום

  Flasks, pear shaped, centered

  Flasks, pear shaped, centered

  Flasks, pear shaped, centered

 • קולבה אבקות לאופורטור
  זמין
  קולבה אבקות לאוופורטור

  Powder flasks with indentations on the flask wall, made of borosilicate glass

  Powder flasks with indentations on the flask wall, made of borosilicate glass

  Powder flasks with indentations on the flask wall, made of borosilicate glass

 • קולבה איסוף/ציפוי מגן
  זמין
  קולבה איסוף/ציפוי מגן

  Flasks, round bottom, medium neck

  Flasks, round bottom, medium neck

  Flasks, round bottom, medium neck

 • קולבה איסוף ניטרוגן schlenk
  זמין
  קולבה איסוף ניטרוגן Schlenk

  Collecting Nitrogen flasks, acc. to Schlenk cylindrical, round bottom flasks with lateral stopcock with hollow plug, bore 2.5 mm, ST 14.5 with hose nozzle 8 mm, made of borosilicate glass

  Collecting Nitrogen flasks, acc. to Schlenk cylindrical, round bottom flasks with...

  Collecting Nitrogen flasks, acc. to Schlenk cylindrical, round bottom flasks with lateral stopcock with hollow plug, bore 2.5 mm, ST 14.5 with hose nozzle 8 mm, made of...