ייצור כלי מעבדה לא נמצאו מוצרים

ייצור כלי מעבדה

הייחודיות של חברת ביין:

ייצור כלי זכוכית מיוחדים וכלי מעבדה לפי שרטוט ודרישה.